UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Paramedische zorg heeft te weinig inzicht in kwaliteit

Paramedische zorgverleners lopen al langere tijd aan tegen problemen bij het sluiten van contracten met zorgverzekeraars. Deze hangen samen met het hebben van te weinig inzicht in de kwaliteit en resultaten van hun behandelingen. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor paramedische zorg.


  » Volledige artikel

meer nieuws