UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuws

 • Erasmus MC sluit zich aan bij Rotterdam/Den Haag IT-Circle

  Het Erasmus MC is deelnemer geworden van IT-Circle Nederland. Het umc tekende deze week voor de het samenwerkingsverband. Binnen het netwerk wordt IT-kennis gedeeld.

 • Ede wil met reservepotje tegenvallers sociaal domein temperen

  De gemeente Ede creëert een reservepot om tegenvallers in het sociaal domein beter te kunnen opvangen. Door extra geld achter hand te houden hoopt de gemeenteraad nieuwe hare ingrepen in de jeugdzorg en thuiszorg voor te kunnen zijn. Onduidelijk is nog hoeveel geld er in het noodfonds komt.

 • Hulpmiddelenleverancier Mediq neemt Noorse branchegenoot over

  Mediq heeft deze week de overname bekendgemaakt van het Noorse bedrijf Puls. De aanbieder van medische hulpmiddelen versterkt hiermee zijn positie op de Europese markt voor hulpmiddelen voor ziekenhuizen.

 • Kamer plaatst vraagtekens bij actiedrift VWS

  Tenminste 21 actieprogramma’s en actieplannen hebben de huidige VWS-bewindslieden deze kabinetsperiode aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat ze opleveren is onduidelijk, constateert de vaste Kamercommissie voor VWS, want de doelen zijn vaak niet helder dan wel moeilijk meetbaar en over financiering wordt veelal gezwegen.

 • 'Vertegenwoordiging wilsonbekwame patiënt beter regelen'

  De vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten is wettelijk niet goed geregeld. Het is niet altijd duidelijk wat de bevoegdheden van een vertegenwoordiger zijn en welke eisen er aan de vertegenwoordiger kunnen worden gesteld. Dit veroorzaakt problemen in de relatie met zorgverleners. De Gezondheidsraad roept duidelijkheid te scheppen in de wettelijke verankering en kaders te stellen binnen de zorg.

 • 'Gedragscode gezondheidsonderzoek moet snel op de schop'

  De huidige ‘Gedragscode gezondheidsonderzoek’ is niet meer actueel. De uit 2004 stammende code biedt geen plek aan onderwerpen als gegevensverwerking bij Wmo-onderzoek en onderzoek via nieuwe media , zoals apps op smartphones en sociale media.

 • Oud-bankier zwaait af als toezichthouder AvL/NKI

  Tom de Swaan neemt afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek. Hij wordt in deze hoedanigheid opgevolgd door Lodewijk Hijmans van den Bergh.

 • Meisjes op jongere leeftijd psychisch ongezond

  Vooral meisjes tussen de 14 en 17 jaar en mannen vanaf 22 jaar veroorzaken de stijging van het aantal jongeren tot 25 jaar dat psychisch ongezond is. Dat het aantal psychisch ongezonde jongeren van 12 tot 25 jaar de afgelopen tien jaar steeg van 7 naar 8 procent, werd vorig jaar al vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt nu dat de stijging vooral zit bij genoemde meisjes op havo, vwo en mbo en bij de jongemannen vanaf 22.

 • Contracteergraad fysiotherapie gedaald

  Steeds minder fysiotherapeuten tekenen contracten met zorgverzekeraars. In 2018 hadden vier op de vijf fysiotherapeuten contracten met alle verzekeraars, in 2019 is dat gedaald naar drie op de vijf. Volgens het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) ligt dat aan de knellende bepalingen die in veel contracten zijn opgenomen. Daarnaast spelen lage tarieven een rol.

 • IGJ stopt verscherpt toezicht op Zorghuis Roermond

  De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Zorghuis Nederland Holding BV, locatie Roermond opgeheven. De kwaliteit en veiligheid van de zorg is voldoende verbeterd en de inspectie heeft er vertrouwen in dat Zorghuis Roermond nog verder zal verbeteren.

meer nieuws