UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV

Nieuws

 • Tweede Kamer wil snel debat over jeugdzorg
  De Tweede Kamer wil snel een debat over het gebrek aan samenhang in de jeugdzorg. Kinderombudsman Margrite Kalverboer trok daarover dinsdag aan de bel. Volgens haar krijgen kwetsbare kinderen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. 26-03
 • Geldboete geëist na dood patiënt
  Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch een boete van 25.000 euro geëist tegen de GGZ Eindhoven (GGzE). Volgens het OM werden dusdanige fouten gemaakt dat het aan de instelling te wijten is dat in 2013 een 29-jarige cliënte overleed. De aanklager eiste een relatief lage boete omdat de GGzE geen winstoogmerk heeft. Zij stelde daarnaast vast dat de feiten al van lang geleden zij 26-03
 • Scheidsgerecht: Buurtzorg voldoet niet aan governance code
  Door de onderlinge verwevenheid van het met publiek geld gefinancierde Buurtzorg en commerciële privébedrijven, voldoet Buurtzorg niet aan de code voor goed bestuur in de zorg. Dat meldt RTL Z op basis van een recente uitspraak van de Governancecommissie Gezondheidszorg, dat onderdeel is van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in Den Haag. 26-03
 • Minister geeft respijt bij verplichte vermelding BIG-nummer
  Minister Bruins van VWS heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) gevraagd na de invoeringsdeadline van 1 april nog niet te controleren op de verplichte vermelding van het BIG-nummer door zorgprofessionals. 26-03
 • Platform belicht vergeten geschiedenis van burger met beperking
  Om de geschiedenis van mensen met een beperking een volwaardige plek te geven is onder de titel DisPLACE onlangs een speciale website de lucht ingegaan. Het digitale platform DisPLACE met “verhalen over leven met beperkingen” wil uitdagen om op een andere manier naar de samenleving en het verleden te kijken. 26-03
 • Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren
  De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderd. Dat wordt gerealiseerd... 26-03
 • Vincent van Gogh scoort punten met verzuimaanpak
  Ggz-aanbieder Vincent van Gogh in Venray is binnen de ggz-sector met een rapportcijfer van 9,5 eerste geworden in de recente Vernet Health Ranking. Een ranking die met één cijfer laat zien hoe een organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim. 26-03
 • 'Ontregeling' van de wijkverpleging komt op stoom
  In het kader van de campagne ‘(Ont)regel de zorg’ hebben partijen in de wijkverpleging de afgelopen negen maanden in totaal acht administratieve handelingen geschrapt, verbeterd of opgehelderd. Nog eens vier maatregelen zijn in uitvoering. 26-03
 • Preventieakkoord al eerder splijtzwam binnen antitabaksfront
  De breuk binnen de Alliantie Nederland Rookvrij is niet uit de lucht komen vallen. Het botert al langer niet tussen de verschillende deelnemers. In de aanloop naar ondertekening van het preventieakkoord heeft de Stichting Rookpreventie Jeugd overwogen om andere 150 leden tot een boycot op te roepen. 26-03
 • Zorgverzekeraar CZ schrijft weer zwarte cijfers
  Zorgverzekeraar CZ heeft 2018 afgesloten met een operationele winst van 140 miljoen euro, na een negatief resultaat van 140 miljoen euro in 2017. De verzekeraar zag de zorgkosten in 2018 iets minder hard stijgen dan geraamd. Ook kwam er meer geld binnen door hogere premie-inkomsten. 26-03

meer nieuws

HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini