UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Tekort aan aan huisvesting voor zorgbehoevende ouderen in Kennemerland dreigt

Het tekort aan woningen voor ouderen met een zware zorgvraag kan in Kennemerland oplopen tot ongeveer 2.000 woningen in 2040. Ouderenzorg-aanbieders in de regio willen samen met gemeenten, woningcorporaties en financiers actie te ondernemen ter voorkoming van dit dreigend tekort. 


  » Volledige artikel

meer nieuws