UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Publicatie tweede versie Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste

De Federatie Medisch Specialisten en artsenfederatie KNMG publiceren vandaag een tweede versie van het Draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie.


  » Volledige artikel

meer nieuws