UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Week van de wilsverklaring: ga in gesprek

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) roept nog steeds veel vragen op onder zorgprofessionals. Om cliënten, hun naasten en cliëntenraden extra informatie te geven, organiseert het ministerie van VWS van 28 september tot en met 3 oktober 2020 de Week van de Wet zorg en dwang.


  » Volledige artikel

meer nieuws