UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Robert Verheij: 'Gebruik bestaande zorgdata beter'

"Declaratiegegevens en elektronische patiëntendossiers zeggen veel over ervaringen van patiënten en de keuzes die zij maken. Er kan veel uit worden afgeleid over de zorgpaden die zij hebben gevolgd en de keuzes die in de behandeling zijn gemaakt", aldus Robert Verheij. Hij is sinds kort bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntperspectief.


  » Volledige artikel

meer nieuws