UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Werkgeversorganisatie Transvorm wijzigt raad van toezicht

Transvorm heeft in 2019 de Governance Code Zorg ingevoerd. Als gevolg daarvan is de raad van toezicht gewijzigd, zodat deze per 1 januari 2020 alleen nog leden heeft die geen direct belang hebben bij de dienstverlening van Transvorm.


  » Volledige artikel

meer nieuws