UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Mantelzorg ouderen wordt vooral taak senioren

Het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75-plusser zal in de toekomst flink afnemen. De daling doet zich vooral voor bij de groep mantelzorgers die zelf nog geen 75 zijn. Het aantal oudere mantelzorgers zal in verhouding wel toenemen. Deze verschuiving komt vooral voor in krimpgebieden, die te maken hebben met bevolkingsdaling.


  » Volledige artikel

meer nieuws