UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Minister zet verruiming Wlz in de ijskast

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft besloten om huisartsen-, paramedische ne tandheelkundige zorg voor cliënten in de intramurale zorg voorlopig niet te gaan bekostigen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Jonge vreest dat één en ander uiteindelijk zal leiden tot slechtere toegankelijkheid van de artsenfunctie in de Wlz. Hij wil dat dit nader wordt onderzocht voordat hij een definitief besluit neemt.


  » Volledige artikel

meer nieuws