UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV

ME-patiënten eisen concrete invulling advies Gezondheidsraad


Minister Bruins van VWS moet duidelijkheid geven over de financiering van plannen om de zorg voor ME-patiënten te verbeteren. Dat bepleit de drie betrokken patiëntenorganisaties. Naast geld voor kennisontwikkeling, opleiding en behandeling eisen ze dat de minister per direct herziening van de behandelrichtlijn mogelijk maakt.
Lees Meer
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini