UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV

Siza-initiatief Nova Me loopt stuk op innovatiedrempel


Siza heeft een streep gezet door de ambulante revalidatie-methode waarmee de zorgaanbieder de kloof tussen care, cure en Wmo hoopte te dichten. Ondanks veelbelovende eerste uitkomsten is Nova Me in december failliet gegaan. Volgens bestuursvoorzitter Rob Hoogma van Siza laat de gang van zaken rond Nova Me zien hoe innovatie over de schotten heen kan stuk lopen op structurele hindernissen.
Lees Meer
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini