UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Wijk of dorp heeft genoeg aan één zorggroep'

Marktwerking leidt in dorpen juist tot minder efficiënte inzet van zorgcapaciteit. Door de marktwerking beconcurreren zorgaanbieders elkaar nu binnen wijken en dorpen. Eén zorggroep per wijk of dorp, die goed samenwerkt met de lokale seniorenvereniging, lost dat op. De gemeente zou dat als uitvoerder en financier van de Wmo kunnen regisseren.


  » Volledige artikel

meer nieuws